No module Published on Offcanvas position

Asvo Nøtterøy

Asvo Nøtterøy er støttespiller for mikrokreditt utdanning. Det betyr at vi gir ungdom en form for et lånekasselån  for at de skal ha mulighet til å gå på høyskole eller universitet. Ved endt utdanning vil de måtte betale tilbake uten renter.

 

Asvo har også hvert år kjøpt julekort av oss som barna på barnehjem og ressurssenter har tegnet. Vi fra styre og de ansatte  ved Asvo Nøtterøy  har ved flere anledninger  laget mat fra Sri Lanka noe vi har satt stor pris på. 

Daglig leder Ingunn Rogstad bekrefter at ASVO fortsatt ønsker å være støttespiller for mikrokreditt utdanning.  Asvo har støttet prosjektet vårt siden julen 2005.