No module Published on Offcanvas position

Tømming av pantelappkassene

pantelapp sommer2012Pantlapper i matbutikkene hvor vi har en pantlappkasse/ postkasse er med på å gi god støtte til prosjektet. Disse midlene er med på å hjelpe barnehjemsbarn, fosterhjemsbarn og til undervisning på våre to ressurssentre. Pantlappene varierer fra femti øre til mange kroner, noe som til sammen utgjør en stor betydning for prosjektet vårt.

 

Vi har plassert pantlappkasser/postkasser i mange butikker. Dette gir oss en god støtte i vårt arbeid for å hjelpe fattige barn på Sri Lanka. Det er mange som putter pantlappen sin i våre pantlappkasser og det er til stor hjelp for oss til å drifte prosjektet.  Vi har mange som hjelper oss og en av dem er Knut Øyvind Granli som alltid leverer sin pantlapp til oss. Han skriver:

«Jeg gir gjerne mine pantelapper til Slottsfjellet barnehjem på Sri Lanka. Dette lokale initiativet for foreldre-løse barn i en hardt prøvet befolkning er verdt å støtte. Jeg har lagt merke til hvordan blant annet skoleelever i Tønsberg-området over mange år har samlet inn penger til Slottsfjellet barnehjem. Da er det en liten 

sak for oss å donere panten. Etter å ha blitt kjent med Mukil, har jeg dessuten forstått at alle pengene går uavkortet til de som trenger dem. Det er imponerende når man ser den frivillige innsatsen som initiativtakerne legger ned hver uke år etter år. Men det gjør på en måte at det føles ennå bedre å gi sin støtte. 

Jeg oppfordrer gjerne andre til å putte pantelappen i samme innsamlingsboks i stedet for å rote den bort på vei til kassa.» 

Med vennlig hilsen Knut Øyvind Granli

 Takk til dere alle som gir pantlappen og til butikkene som lar oss få ha kassene hos seg år etter år.