No module Published on Offcanvas position

Slottsfjellet Barnehjem og Ressurssenter

Organisasjonsnummer: 987 776 870

Adresse: Elis vei 2A, 3170 SEM

Leder; Mukilvannan Navaratnam
Mobilnummer: 95 72 79 95
E-post:

Nestleder/økonomiansvarlig: Lisbeth Hoem
Mobilnummer: 97 77 14 53
E-post:


Kort tid før tsunamikatastrofen i 2004 ble det forbudt for INGO's ( International Non-Government Organization) å starte eller bygge barnehjem på Sri Lanka.
Myndighetene bestemte seg for at de ville satse mer på fosterhjemsplasser. Etter Indonesia var Sri Lanka det landet som ble hardest rammet av flodbølgen.
Ca. 38 000 mennesker ble drept og 740 barn ble foreldreløse nordøst på Sri Lanka.

Prosjektet vårt har tatt ansvaret for totalt 31 av disse barna. 20 av barna bor på tre ulike barnehjem:

- Sri Shanmuga Girs and Boys home
- Sivananda Thapovanam
- Anbu Illam

I tillegg har vi tatt ansvar for 11 barn i fosterhjem i alderen 4–15 år i Trincomalee og Vavuniya.

Dette er alle barn av foreldre som er rammet av tsunamien og krigen.
Barna er valgt ut gjennom representanter fra lokale helsemyndighetene.
Alle de 31 barna er under fattigdomsgrensen og får jevnlig helsesjekk av våre to frivillige barneleger.
Vi har tatt ansvar for barna frem til de er voksne og selvstendige slik at de kan forsørge seg selv og sin familie.

Starten på prosjektet
Barnehjemsprosjektet i Tønsberg ble opprettet 27. desember 2004, dagen etter tsunamikatastrofen som rammet store deler av Asia og Afrikas østkyst.
Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret og driver Slottsfjellet Barnehjem og Ressurssenter utenfor byen Trincomalee på den nord-østlige delen av Sri Lanka.


Barnehjemsprosjektet
Barnehjemprosjektet ble etablert som en forening i Tønsberg og har ansvar for å skaffe bidrag til å opprettholde driften av foreningens aktiviteter på Sri Lanka.

Ideen om en kombinasjon av barnehjem og ressurssenter har blitt meget godt mottatt av myndighetene.
Den 8. juli 2005 ble vi godkjent som INGO-organisasjon etter lang behandlingstid med mange formaliteter som måtte på plass.
Vi samarbeider med barnehjem i Trincomalee.


Ressurssenteret
Ressurssenteret som ble etablert sommeren 2005 skal også være til hjelp for barn og unge under fattigdomsgrensen.
Barn fra barnehjem, fosterhjem og barn fra distriktene kan søke om plass. På ressurssenteret lærer barna seg engelsk, data, søm og landbruk.
Dette gir dem en mulighet for å komme videre med utdannelse og etter hvert arbeid.
Ressurssenteret gir oss muligheter til å favne om mange flere barn og gi dem en start i livet som de ellers ikke ville ha fått.
Vi er glade for å kunne fortelle at vi har startet sømkurs i Vavuniya og Klinochi som har blitt veldig populære på disse stedene.

Datalabben på ressurssenteret heter Færderpavilliongen. Færder videregående skole har jobbet for prosjektet på sin aksjonsdag i en årrekke,
og elevenes ønske var at pengene skulle brukes til nettopp dette.
Gjennestad Videregående skoles revygruppe samlet inn penger til systua i 2008 og 2009.
Elevene besluttet å kalle den ene systua for "Gjennestadstua".